Top
 
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIE SAMOCHODOWE

Szkolenie samochodowe

Szkolenie samochodowe prowadzone jest na torze doskonalenia techniki jazdy. Nasz Autodrom jest najnowocześniejszym motoryzacyjnym obiektem szkoleniowo – treningowym w Polsce. Infrastruktura szkoleniowa Autodromu obejmuje: samochody szkoleniowe, trasy szkoleniowe o długości 3,5km, cztery płyty poślizgowe – nawadniane, wzniesienie, rondo, szarpak – urządzenie destabilizujące tor jazdy, kurtyny wodne, sale szkoleniowe i konferencyjne, hotel i hale. Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie różnorodnych technik jazdy samochodem w zmiennych warunkach drogowych (również na śliskich nawierzchniach).

Instruktorzy z doświadczeniem w pracy w Biurze Ochrony Rządu (BOR), obecnie Służba Ochrony Państwa (SOP) nauczą:

 • wyprowadzać pojazd z poślizgu,
 • wychodzić „obronną ręką” z sytuacji kryzysowych na drodze,
 • ewakuacji kolumny pojazdów w sytuacji zagrożenia np. terrorystycznego.

W uzupełnieniu programu przewidziano naukę jazdy z elementami jazdy sportowej z wyborem najlepszego toru jazdy.

Elementy szkolenia samochodowego – program podstawowy:

 • pozycja za kierownicą,
 • ergonomia,
 • linia, slalom,
 • technika jazdy w zakrętach, prawidłowy tor jazdy, hamowanie, przyspieszenie,
 • hamowanie awaryjne przed przeszkodą, bezpieczne omijanie przeszkody,
 • poślizgi, typy poślizgów, zachowanie się samochodu w poślizgu niekontrolowanym,
 • jazda po pełnym odcinku toru, jazda ofensywna.

Elementy szkolenia samochodowego – program dodatkowy:

 • jazda w kolumnie, elementy jazdy operacyjnej,
 • jazda samochodem sportowym – szkolenie techniki jazdy sportowej.
Program szkolenia samochodowego koordynuje płk rez. Leszek BARAN. Płk Baran w latach 2005 – 20011 pełnił funkcję Szefa Szkolenia Biura Ochrony Rządu, obecnie Służby Ochrony Państwa (SOP).
Opiekunami i instruktorami szkolenia samochodowego są doświadczeni byli funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, obecnie Służby Ochrony Państwa (SOP) – instruktorzy techniki i taktyki jazdy samochodem oraz instruktorzy doskonalenia techniki jazdy Podczas pracy w BOR odpowiadali za bezpieczeństwo m.in. prezydentów, papieży i premierów. Byli również odpowiedzialni za wyszkolenie kierowców BOR.
Szczegółowy scenariusz szkolenia zostanie przedstawiony przez organizatorów po zakwaterowaniu uczestników w Hotelu na terenie Autodromu.
SZKOLENIE SAMOCHODOWESZKOLENIE SAMOCHODOWESZKOLENIE SAMOCHODOWESZKOLENIE SAMOCHODOWE