Top
 
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIE SAMOLOTOWE

Szkolenie lotnicze

Szkolenie lotnicze prowadzone jest na bazie certyfikowanej szkoły i obejmuje szkolenie samolotowe i śmigłowcowe. Prowadzone jest na lotnisku Warszawa Babice i w przestrzeni powietrznej Warszawy. Szkolenie lotnicze jest koordynowane i prowadzone przez instruktorów klasy światowej, członków polskiej kadry narodowej: wicemistrza świata akrobacji samolotowej (2015 r.) – Artura Kielaka i wicemistrza świata w konkurencji śmigłowcowej (2015 r.) – Marcina Szymborskiego.

 

ARTUR KIELAK
MARCIN SZYMBORSKI

 

Szkolenie lotnicze obejmuje przelot do strefy ćwiczeń, podstawowe manewry samolotu i śmigłowca, takie jak start, lądowanie, lot po prostej, zmiany wysokości lotu, zakręty.

W przypadku lotu śmigłowcem wykonywane są loty bokiem, do tyłu, niskie, wysokie zawisy oraz lądowanie w terenie przygodnym.

 

W trakcie lotu Instruktor na bieżąco komentuje wskazania przyrządów i reakcje statku powietrznego na ruchy sterów. Przed lotem realizowane jest krótkie zapoznanie ze statkiem powietrznym, z przyrządami pokładowymi, działaniem sterów, zasadami łączności w kabinie oraz zasadami bezpieczeństwa. Trasa przelotu pozwala na podziwianie Warszawy „z lotu ptaka”. Szczegóły lotu określone są w art. 2 pkt. 9 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającym wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 216/2008, zmieniane Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 379/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 roku.

 

Do uczestników stosowane jest bardzo indywidualne podejście. Szkolenie lotnicze jest doskonałym sposobem na sprawdzenie swoich predyspozycji w zakresie prowadzenia statków powietrznych w świetle doskonalenia umiejętności i ewentualnej kontynuacji latania. Dzięki temu szkoleniu można w pełni świadomie podjąć decyzję.
SZKOLENIE LOTNICZESZKOLENIE LOTNICZESZKOLENIE LOTNICZE