Top
 
ZARZĄDZANIE POLEM WALKI

Systemy Dowodzenia

Firma oferuje najnowocześniejsze w skali świata rozwiązania systemów zarządzania pola walki – C4ISR.
System integruje dowodzenie wszystkimi szczeblami oraz koordynuje działania wszystkich typów wojsk:
  • HMS – System Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji, Brygady
  • BMS – System Zarządzania Walką Batalionu, kompanii, Plutonu, Drużyny
  • VIS – System Komunikacji Pokładowej
  • DSS – System Zarządzania Walką Żołnierza
  • JFSS – System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego
  • SZK – System Zarządzania Kryzysowego
  • CID – Serwer Identyfikacji Bojowej
Dodatkowo firma oferuje bezpieczne systemy wymiany informacji oraz mobilne węzły teleinformatyczne.
SYSTEMY DOWODZENIASYSTEMY DOWODZENIASYSTEMY DOWODZENIA