Top
 
ZAAWANSOWANE ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE

Zabezpieczenia techniczne

MONITORING WIZYJNY – 24h nadzór nad obiektem, szybka reakcja na zagrożenia, prewencyjne podjazdy patroli, oznakowanie obiektów tablicami informacyjnymi.
GPS pojazdów / łodzi – zabezpieczenie antykradzieżowe, antyporwaniowe. Natychmiastowa informacja o zaistniałym zdarzeniu, lokalizacja pojazdu na terenie całej Europy, zdalna nawigacja, nadzór pojazdu online, zapis danych na wewnętrznej pamięci („czarna skrzynka”), rejestr zużycia paliwa.
SSWiN – właściwie zaprojektowany i zainstalowany system alarmowy pozwala na wykrycie każdej próby włamania lub sabotażu. Podział terenu objętego systemem na strefy alarmowe, umożliwia wysłanie sygnału i interwencję zanim osoby niepowołane wejdą do chronionego obiektu. Dodatkowo istnieje możliwość zainstalowania tzw. „cichego alarmu” czyli możliwość wezwania ochrony pilotem antynapadowym lub ukrytym przyciskiem.
CCTV – uzupełnienie sygnalizacji włamania i napadu – system przekazywania obrazu służący do nadzoru przestrzeni lub pomieszczeń w których zostały zainstalowane kamery jawne lub dyskretne.
SKD – system kontroli dostępu stosowany dla zapewnienia pełnej ochrony posiadanych zasobów materialnych jak i niematerialnych. Składa się z urządzeń i oprogramowania mającego na celu identyfikację podmiotu. System kontroli dostępu, umożliwia ograniczenie dostępu do wybranych pomieszczeń lub stref za pomocą kodu numerycznego, karty z kodem kreskowym, karty zbliżeniowej, karty chipowej, karty magnetycznej, odcisku palca, geometrii dłoni, tęczówki oka, siatkówki oka, DNA.
RCP – system mający na celu kontrolowanie obecności, spóźnień, zwolnień pracownika. System dedykowany dla dużych i średnich przedsiębiorstw, inwestujących w wydajność i efektywność uzyskanych wyników pracy.
SAP – system ten pozwala na wykrycie pożaru we wczesnej fazie rozwoju, co umożliwia ugaszenie pożaru w zarodku, ręcznymi środkami gaśniczymi, bądź z pomocą jednostki straży pożarnej.
ZSSP – zabezpieczenie spotkań i narad Zarządów Firm przed szpiegostwem przemysłowym, detekcja podsłuchów i technologia TEMPEST.
ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEZABEZPIECZENIA TECHNICZNEZABEZPIECZENIA TECHNICZNEZABEZPIECZENIA TECHNICZNE