Top
 
OCHRONA VIP ORAZ OSÓB I MIENIA JAK I ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE

Ochrona

ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE

Zabezpieczenia techniczne

Zabezpieczenia techniczne w postaci monitoringu wizyjnego, śledzenia pojazdów GPS, systemy alarmowe z sygnalizacją włamania i napadu oraz z możliwością kontroli dostępu. Systemy kontroli czasu pracy. Systemy wykrycia zagrożenia pożarowego wraz z systemami gaśniczymi oraz powiadomieniem odpowiednich służb. Zabezpieczanie spotkań i narad Zarządów Firm przed szpiegostwem przemysłowym oraz detekcja podsłuchów i technologia TEMPEST.
Więcej
OCHRONA OSÓB I MIENIA

Ochrona osób i mienia

Usługi stacjonarnej ochrony fizycznej, zorganizowanej zgodnie z przyjętymi normami prawnymi oraz dobrymi praktykami branżowymi. Usługi świadczone są zawsze z poszanowaniem zapisów prawa polskiego.
Więcej
OCHRONA VIP

Ochrona VIP

Ochrona osobista VIP w naszej firmie, jest realizowana wyłącznie przez byłych funkcjonariuszy i żołnierzy jednostek specjalnych (oficerów BOR, GROM i jednostek antyterrorystycznych policji), którzy posiadają odpowiednie predyspozycje psychofizyczne, wysoki stopień kultury osobistej, sprawności fizycznej oraz fachowe przygotowanie strzeleckie i taktyczne, ponadto wyposażeni są w odpowiednie środki łączności i specjalistyczne narzędzia techniczne.
Więcej