Top
 
CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Implementacje

Bezpieczeństwo w świecie cyfrowym jest w dzisiejszych czasach kluczem do zapewnienia poprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Znaczna część usług istnieje w świecie wirtualnym, zbudowanym z połączonych ze sobą systemów teleinformatycznych oraz urządzeń sieciowych w którym funkcjonuje firma i ludzie. Dodatkowo aktualnie wprowadzane są regulacje normujące standardy zapewniania bezpieczeństwa informacji i w szczególności danych osobowych. Firma PAIS zapewnia kompleksową ochronę systemów teleinformatycznych, poprzez:
  • Zarządzanie ryzykiem systemów teleinformatycznych
  • Wdrożenie środków zabezpieczeń takich jak: zabezpieczenia wycieku danych, szyfrowanie i zabezpieczenie danych osobowych, monitorowanie ruchu sieciowego, detekcja i analiza zagrożeń
  • Budowę SOC (Security Operation Center)
  • Budowę kompleksowych bezpiecznych systemów teleinformatycznych
  • Przeprowadzamy testy bezpieczeństwa infrastruktury IT oraz OT
  • Dostarczamy unikalne technologie do ochrony systemów i sieci przemysłowych ICS/SCADA
Oferujemy również bieżące monitorowanie zagrożeń dla firm i instytucji w usłudze SECaaS – (Security as a Service).

Wykorzystujemy rozwiązania światowych producentów takich jak IBM, Symantec, PaloAlto, CISCO oraz integrujemy rozwiązania narodowe.

CYBERBEZPIECZEŃSTWOCYBERBEZPIECZEŃSTWOCYBERBEZPIECZEŃSTWO