Top
 
BEZPILOTOWE SYSTEMY LATAJĄCE (UAV)

Bezpilotowce

Rozwój systemów elektronicznych pozwala na budowę coraz bardziej zaawansowanych systemów bezzałogowych do wykonywania zadań w bardzo szerokim spektrum.

Specjalistyczne platformy bezzałogowe mogą realizować zadania w następujących obszarach:

  • wojskowym
  • fotogrametrii
  • teledetekcji
  • rolnictwa
  • rejestracji obrazu i dźwięku na różne potrzeby
  • klęsk żywiołowych
  • monitoring obiektów
  • monitoring środowiska itd.
Mając na uwadze tak szerokie zastosowanie PAIS współpracuje z najlepszymi firmami krajowymi i zagranicznymi, które specjalizują się w wykonywaniu dedykowanych statków bezzałogowych na potrzeby zgłaszane przez naszych Klientów.
BEZPILOTOWCEBEZPILOTOWCEBEZPILOTOWCE